Porady prawne - Ciekawa strona prawa firma fiskus podatki Podatki 2013. Ulga prorodzinna. Zmiany na plus.
PDF Drukuj Email

Podatki 2013. Planowane zmiany.Zamożne rodziny z jednym dzieckiem stracą na zmianie w PIT.Rodziny wielodzietne zyskają.
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o PIT, który przewiduje zmiany dotyczące ulgi podatkowej na dzieci.

Zgodnie z nim rodziny z jednym dzieckiem, których roczny dochód przekroczy 112 tys. zł, stracą prawo do tej ulgi, odliczenie na trzecie dziecko wzrośnie o 50 proc., a na czwarte i następne o 100 proc.  

Zmiany dotyczące ulgi prorodzinnej sprowadzają się do ustalenia nowych limitów ulgi oraz kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z odliczenia. Same zasady liczenia ulgi prorodzinnej nie ulegną zmianie.

Obecnie prawo do ulgi przysługuje bez względu na wysokość osiąganych dochodów.
Od przyszłego roku to się zmieni. W ustawie ma pojawić się limit dochodu dla rodzin z jednym dzieckiem, który uprawnia do ulgi prorodzinnej. Ustalono go na poziomie 112 tys. zł rocznie.

Oznacza to, że małżeństwo, którego łączne dochody z pracy przekroczą w 2013 r. tę kwotę, nie będzie mogło skorzystać z odliczenia. Taki sam limit będzie dotyczył osoby samotnie wychowującej dziecko. W przypadku rodziców niepozostających w związku małżeńskim (żyjących w konkubinacie) limit dla każdego z rodziców został ustalony na poziomie 56 tys. zł. (w sumie dla obojga rodziców 112 tyś. zł.)

Natomiast rodzina, której roczny dochód nie przekroczy 112 tys. zł, zachowa prawo do ulgi w obecnym wymiarze. Rodzice jedynaka będą więc mogli odliczyć od podatku 92,67 zł za każdy miesiąc opieki nad dzieckiem, czyli 1112,04 zł rocznie.

Projekt nie przewiduje żadnej zmiany w stosunku do rodzin, które mają dwoje dzieci. W tym przypadku wysokość dochodu nie będzie miała znaczenia, a odliczenie wyniesie 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko.

Rodzice trojga dzieci będą mogli odliczyć na dwoje dzieci po 1112,04 zł rocznie, natomiast w przypadku trzeciego dziecka kwota do odliczenia wzrośnie o 50 proc. i wyniesie miesięcznie 139,01 zł, czyli 1668,12 zł rocznie. W sumie taka rodzina będzie mogła obniżyć podatek o 3892,20 zł.

W jeszcze lepszej sytuacji będą osoby, które mają czworo lub więcej dzieci. W tym przypadku odliczenie na czwarte i każde kolejne dziecko wzrośnie o 100 proc. do kwoty 185,34 zł miesięcznie, czyli 2224,08 zł rocznie. Łącznie rodzice czworga dzieci będą mogli obniżyć podatek o 6116,28 zł, a rodzice pięciorga dzieci o kwotę 8340,36 zł.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z odliczenia ulgi prorodzinnej mogą korzystać podatnicy opodatkowani według skali podatkowej, składający roczne zeznanie podatkowe na druku PIT-36 lub PIT-37.

Prawa do ulgi nie mają i nie będą mieć osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną 19-proc. podatkiem liniowym, czy też opodatkowani tzw. ryczałtem.

Odliczenie przysługuje rodzicom wykonującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko mieszka z opiekunem, oraz rodzicom zastępczym.

Ulga przysługuje w przypadku opieki nad małoletnimi dziećmi (do 18. roku życia) lub też dziećmi do 25. roku życia, pod warunkiem, że się uczą lub studiują.

Jeżeli dziecko uzyska w danym roku dochód (np. z pracy wakacyjnej) przekraczający 3089 zł, rodzice stracą prawo do ulgi. Do dochodu powodującego utratę ulgi nie wlicza się rent.

Prawo do odliczenia ulgi mają i nadal będą mieć rodzice dzieci otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. W tym wypadku wiek dzieci nie ma znaczenia.

Zgodnie z projektem za osobę pozostającą w związku małżeńskim nie uważa się osoby, w stosunku do której orzeczono separację oraz gdy małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Natomiast za osobę samotnie wychowującą dziecko ustawa uznaje pannę, kawalera, wdowę, wdowca, rozwódkę, rozwodnika albo osobę, w stosunku do której orzeczono separację, lub osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun  samotnie wychowuje dziecko.

Zmiany w uldze internetowej.

Zmiany w odliczaniu 50% kosztów uzyskania przychodu.

więcej w kategorii: fiskus, podatki

finanse, inwestycje

samo życie

powrót na główną

 

 

 

 

 

 

 

 

9 lipca 2012r.
Opracowanie: infoprawo.pl
Źródło: MF,PAP,Komunikaty
fot.strefabiznesu.echodnia.eu

 

 

 

karny-podatek-pit-jest-ni…

karny-podatek-pit-jest-niezgodny-z-konstytucj

Karny podatek PIT jest niezgodny z konstytucją. Karny, 75 procentowy podatek od dochodów z nieujawnionych źródeł jest niezgodny z konstytucją.Jak wynika z orzeczenia...

skadki-to-koszt-uzyskania…

skadki-to-koszt-uzyskania-przychodu-czy-odliczenie-od-podatku

Składki to koszt uzyskania przychodu czy odliczenie od podatku?       Składki społeczne. Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą zaliczyć składki na ubezpieczenie społeczne do kosztów uzyskania...

zmiany-dotyczce-funkcjono…

zmiany-dotyczce-funkcjonowania-spoek-z-ograniczon-odpowiedzialnoci

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.   Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje zmiany.   Obniżenie minimalnego kapitału zakładowego do symbolicznej złotówki przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt założeń zmian...

firmy-nie-mog-odliczy-pod…

firmy-nie-mog-odliczy-podatku-vat-od-usug-noclegowych

Firmy nie mogą odliczyć podatku VAT od usług noclegowych.   Rezerwując hotel dla pracownika lub wynajmując pokój w innej miejscowości w związku z...

kontrola-bez-uprzedzenia

kontrola-bez-uprzedzenia

Kontrola bez uprzedzenia. Fiskus musi pisemnie powiadomić podatnika o zamiarze sprawdzenia, czy należycie wywiązuje się on ze swoich obowiązków podatkowych. Kontrola podatkowa może...

-jak-rozlicza-dochody-z-r…

-jak-rozlicza-dochody-z-reklam-na-stronie-www

Google Adsense. Jak rozliczać dochody z reklam na stronie www? Wielu z nas prowadzi własne, prywatne strony internetowe a bywa, że i spore...