Porady prawne - Ciekawa strona prawa firma fiskus podatki Refaktura. Kiedy i kto może wystawić.
PDF Drukuj Email

 

Refaktura. Kiedy i kto może wystawić.

 

Pojęcie refakturowania jest związane tylko i wyłącznie z usługami. Oznacza odsprzedanie przez przedsiębiorcę usług, które wcześniej zostały przez niego nabyte, a które są częścią innej usługi, która jest świadczona na rzecz osoby trzeciej.

Mimo, iż polskie przepisy podatkowe nie definiują pojęcia refaktury, jest ona w praktyce obecna w obiegu gospodarczym. Czasami budzi wśród podatników pewne wątpliwości. Wynikają one głównie z przepisów o VAT. Przedsiębiorcy często mają problem z ustaleniem stawki VAT, którą mają opodatkować refakturowaną usługę, zwłaszcza wtedy jeśli usługa zasadnicza jest opodatkowana inną stawką VAT.

Ustawa o VAT w art. 8 ust. 2a mówi o możliwości refakturowania w przypadku kiedy podatnik działa we własnym imieniu na rzecz osoby trzeciej i bierze udział w świadczeniu tych usług. Przyjmuje się wówczas, że podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Przepis mówi, że jeśli przedsiębiorca jest wykonawcą danej usługi, przy której wykonywaniu zaistniała konieczność jej uzupełnienia usługą wykonywaną przez innego przedsiębiorcę, to wtedy przy refakturowaniu powinna być zastosowana stawka VAT, którą jest opodatkowana kupiona usługa. Jednak zdarzają się sytuacje kiedy nie można tak zrobić, a to głównie ze względu na istniejące zwolnienia, które są przewidziane jedynie dla ściśle określonych podatników. Powoduje to, że podatnik dokonujący refakturowania nie może zastosować takich samych zwolnień. Mówi o tym art. 43 ust. 1 ustawy o VAT.

W przypadku usługi kompleksowej nie można rozdzielać poszczególnych części usługi odrębnymi stawkami. Przykładem może być refakturowanie usług ubezpieczeniowych przez firmy leasingowe. Koszty ubezpieczenia są ściśle związane z czynnością, która podlega opodatkowaniu, a jest nią usługa leasingu.

 

Refakturowanie jest poprawne jeśli zostaną spełnione poniższe warunki:


1. przedmiotem refakturowania są usługi,

2. podatnik nie korzysta z refakturowanych usług lub korzysta z nich w części pomimo tego, że to na niego została wystawiona faktura,

3. refakturowanie powinno być dokonane po cenie zakupu bez doliczania marży lub innego wynagrodzenia,

4. przy dokonywaniu odsprzedaży usługi na finalnego odbiorcę zostaje na niego wystawiona faktura VAT, czyli refaktura uwzględniająca taką samą stawkę VAT jaka została zastosowana w fakturze pierwotnej, która została wystawiona przez usługodawcę na podatnika.

 

więcej artykułów z kategorii firma, fiskus, podatki

powrót na główną

 

 

19 maja 2012r.

Autor:ansa

fot.biurowe.hg.pl 

 


karny-podatek-pit-jest-ni…

karny-podatek-pit-jest-niezgodny-z-konstytucj

Karny podatek PIT jest niezgodny z konstytucją. Karny, 75 procentowy podatek od dochodów z nieujawnionych źródeł jest niezgodny z konstytucją.Jak wynika z orzeczenia...

skadki-to-koszt-uzyskania…

skadki-to-koszt-uzyskania-przychodu-czy-odliczenie-od-podatku

Składki to koszt uzyskania przychodu czy odliczenie od podatku?       Składki społeczne. Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą zaliczyć składki na ubezpieczenie społeczne do kosztów uzyskania...

zmiany-dotyczce-funkcjono…

zmiany-dotyczce-funkcjonowania-spoek-z-ograniczon-odpowiedzialnoci

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.   Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje zmiany.   Obniżenie minimalnego kapitału zakładowego do symbolicznej złotówki przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt założeń zmian...

firmy-nie-mog-odliczy-pod…

firmy-nie-mog-odliczy-podatku-vat-od-usug-noclegowych

Firmy nie mogą odliczyć podatku VAT od usług noclegowych.   Rezerwując hotel dla pracownika lub wynajmując pokój w innej miejscowości w związku z...

kontrola-bez-uprzedzenia

kontrola-bez-uprzedzenia

Kontrola bez uprzedzenia. Fiskus musi pisemnie powiadomić podatnika o zamiarze sprawdzenia, czy należycie wywiązuje się on ze swoich obowiązków podatkowych. Kontrola podatkowa może...

-jak-rozlicza-dochody-z-r…

-jak-rozlicza-dochody-z-reklam-na-stronie-www

Google Adsense. Jak rozliczać dochody z reklam na stronie www? Wielu z nas prowadzi własne, prywatne strony internetowe a bywa, że i spore...
 

http://infoprawo.pl/