Porady prawne - Ciekawa strona prawa praca Jak rozliczyć w Polsce dochody zagraniczne?
PDF Drukuj Email

Jak rozliczyć w Polsce dochody zagraniczne? 

Osoba, która pracowała za granicą, ale w Polsce ma miejsce zamieszkania, powinna zarobki wykazać przed krajowym fiskusem. Z przepisów ustawy o PIT wynika bowiem, że podatnik, który ma miejsce zamieszkania lub centrum interesów gospodarczych w Polsce, płaci podatki także w Polsce.

Osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium RP, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na to gdzie znajdują się źródła przychodów.

Natomiast osoby fizyczne, jeżeli nie mają w Polsce miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium RP.

Zgodnie z Ustawą o PIT określenie miejsca zamieszkania jest uzależnione od dwóch warunków.

Pierwszy z nich to długość pobytu - 183 dni. Zatem, jeśli podatnik przebywa w Polsce powyżej 183 dni w roku podatkowym, jest rezydentem podatkowym w Polsce.

Drugi warunek: jeśli podatnik ma w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych, także jest polskim rezydentem.

Jeśli chodzi o warunek pierwszy nie ma żadnych wątpliwości. Zasada 183 dni jest jasna. W drugim przypadku, jeśli trzeba ustalić, gdzie znajduje się centrum interesów osobistych podatnika, już nie jest tak prosto.

Określając centrum interesów osobistych lub gospodarczych bierze się pod uwagę głównie powiązania rodzinne danej osoby. Trzeba więc ustalić, z którym państwem wiążą ją ściślejsze powiązania rodzinne, np. gdzie przebywa rodzina oraz jak silne są więzi rodzinne. Jako pomocnicze kryteria wskazać należy powiązania gospodarcze i polityczne.


Dochody (przychody) osiągane w Polsce to w szczególności dochody (przychody) z:


- pracy wykonywanej na terytorium Polski na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,

- działalności wykonywanej osobiście w Polsce, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,

- działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce,

- położonej w Polsce nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

 

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. Miejscem zamieszkania danej osoby jest miejscowość, w której przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Aby uniknąć podwójnego opodatkowania tego samego dochodu, tj. zarówno za granicą, jak i w Polsce, trzeba zastosować odpowiednią metodę unikania podwójnego opodatkowania.


Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska, co do zasady zawierają dwie metody unikania podwójnego opodatkowania.


1. Metoda wyłączenia z progresją.

 

Polega ona na tym, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą zwolniony z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu - osiągniętego w Polsce - stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, łącznie z dochodem osiągniętym za granicą.

Metodę tę przewidują praktycznie wszystkie umowy z państwami UE - wyjątkiem jest np. Holandia i Belgia.

Przy zastosowaniu powyższej metody podatnik ma obowiązek składania zeznania rocznego, jeżeli:

- osiągnie w Polsce dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej,

- będzie chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego (np. zeznanie łącznie z małżonkiem, ulga dla osób samotnie wychowujących dzieci).


2. Metoda proporcjonalnego odliczenia.

 

Istota tej metody polega na tym, że dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Przy zastosowaniu drugiej metody obowiązek wykazania w rocznym PIT dochodu uzyskanego za granicą istnieje zawsze, bez względu na to, czy i w jakiej wysokości podatnik uzyskał w Polsce dochody opodatkowane według skali podatkowej.

Jeżeli z państwem, w którym pracował podatnik, Polska nie podpisała umowy podatkowej o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawsze stosuję się metodę proporcjonalnego odliczenia.

 

więcej w kategorii: praca

powrót na główną

 

 

 

 

 

 

 

6 kwietnia 2012r.

Opracowanie: infoprawo.pl

fot. sxc.hu

Źródło: mat. pras., Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

 

 

 

nie-podpisuj-korzystne-zm…

nie-podpisuj-korzystne-zmiany-dla-pracownikow

Nie podpisuj. Korzystne zmiany dla pracowników.Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, weksle w stosunkach pracodawca-pracownik są nieważne, a mimo to pracodawcy często uzależniają od tego podpisanie...

profil-na-facebooku-przed…

profil-na-facebooku-przedueniem-cv

Profil na Facebooku przedłużeniem CV. – To, co wrzucamy do sieci jest częścią naszego wizerunku – mówi Piotr Bucki z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku....

elastyczny-czas-pracy-zmi…

elastyczny-czas-pracy-zmiany-w-kodeksie-pracy

Elastyczny czas pracy. Zmiany w Kodeksie Pracy.Wydłużony okres rozliczeniowy. 23 sierpnia 2013r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy i ustawy o związkach zawodowych, wprowadzająca dłuższe...

choremu-pracownikowi-te-m…

choremu-pracownikowi-te-mona-wypowiedzie-umow

Choremu pracownikowi też można wypowiedzieć umowę. Sytuacja hipotetyczna: Pracownik był chory przez cały okres zasiłkowy. Nie dostał świadczenia rehabilitacyjnego z ZUS, ale do zakładu pracy...

to-nie-pensja-jest-w-tej-…

to-nie-pensja-jest-w-tej-chwili-najwaniejsza

To nie pensja jest w tej chwili najważniejsza.       Kryzys gospodarczy zmienił priorytety polskich pracowników. Od wysokiej pensji, która jeszcze dwa lata temu była najważniejszym kryterium...