Porady prawne - Ciekawa strona prawa praca Urlop wypoczynkowy. Zasady ogólne.
Urlop wypoczynkowy. Zasady ogólne. PDF Drukuj Email

 

 

„Usprawiedliwiona nieobecność w pracy, której celem jest rzeczywisty wypoczynek i regeneracja sił pracownika.”

Tak brzmi definicja urlopu wypoczynkowego.Jest on zawsze udzielany w drodze indywidualnych uzgodnień z pracownika z pracodawcą i z innymi pracownikami, lub też planem urlopów, tj. dokumentem zawierającym planowane terminy urlopów.

Plan urlopów ma charakter wiążący zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy. Zakładowa organizacja związkowa (jeśli istnieje) może wyrazić zgodę na rezygnację z planu. W takim przypadku, a także gdy u danego pracodawcy nie funkcjonują związki zawodowe, termin urlopów powinien zostać określony po porozumieniu z pracownikiem.

Dobrze jest gdy pracodawca, choć nie musi tego robić, uprzednio zwróci się do pracowników o wskazanie terminów, w których chcą skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Nie jest on jednak związany sugestiami pracowników, zwłaszcza jeśli kolidują one z właściwą organizacją pracy. Wyjątek stanowi pracownik korzystający z urlopu macierzyńskiego oraz pracownik młodocianego w okresie ferii szkolnych.

 

Faktyczne złożenie wniosku o urlop nie jest traktowane jako uzgodnienie terminu i czasu trwania urlopu.

 

Pomimo wcześniejszego ustalenia terminu urlopu z pracodawcą, również w formie planu rocznego, pracownik zobowiązany jest uzyskać akceptację pracodawcy.

Samowolne udanie się pracownika na urlop, nawet w okresie wypowiedzenia zostało uznane przez Sąd Najwyższy za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Dobrym i prostym rozwiązaniem jest uregulowanie sposobu udzielania urlopu np. w regulaminie pracy.

 

Przesunięcie uprzednio uzgodnionego terminu urlopu jest możliwe na wniosek każdej ze stron.

 

Pracownik musi go umotywować ważnymi przyczynami a pracodawca szczególnymi potrzebami, np. jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia w toku pracy. Taką szczególną sytuacją może być np. awaria, pilne zamówienie lub kontrola w firmie.

Jeśli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym czasie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy (np. choroba), pracodawca jest zobowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy (art. 165 k.p.).

 

Pracodawca ma również prawo do odwołania pracownika z rozpoczętego urlopu,

gdy pojawią się okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu. Pracownik ma wprawdzie możliwość zakwestionowania zasadności takiej decyzji, musi się jednak liczyć z koniecznością udowodnienia swoich racji przed sądem. W razie przerwania wypoczynku pracodawca ma obowiązek pokryć wszystkie koszty m.in. opłaconych wczasów i noclegów.

 

więcej w kategorii: praca, kariera

powrót na główną

 

 

 

 

 

18 luty 2012r.

Opracowanie: infoprawo.pl

Źródło: Kodeks pracy, praca.interia, Pracodawcy RP.

fot.sxc.hu

 

 

 

nie-podpisuj-korzystne-zm…

nie-podpisuj-korzystne-zmiany-dla-pracownikow

Nie podpisuj. Korzystne zmiany dla pracowników.Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, weksle w stosunkach pracodawca-pracownik są nieważne, a mimo to pracodawcy często uzależniają od tego podpisanie...

profil-na-facebooku-przed…

profil-na-facebooku-przedueniem-cv

Profil na Facebooku przedłużeniem CV. – To, co wrzucamy do sieci jest częścią naszego wizerunku – mówi Piotr Bucki z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku....

elastyczny-czas-pracy-zmi…

elastyczny-czas-pracy-zmiany-w-kodeksie-pracy

Elastyczny czas pracy. Zmiany w Kodeksie Pracy.Wydłużony okres rozliczeniowy. 23 sierpnia 2013r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy i ustawy o związkach zawodowych, wprowadzająca dłuższe...

choremu-pracownikowi-te-m…

choremu-pracownikowi-te-mona-wypowiedzie-umow

Choremu pracownikowi też można wypowiedzieć umowę. Sytuacja hipotetyczna: Pracownik był chory przez cały okres zasiłkowy. Nie dostał świadczenia rehabilitacyjnego z ZUS, ale do zakładu pracy...

to-nie-pensja-jest-w-tej-…

to-nie-pensja-jest-w-tej-chwili-najwaniejsza

To nie pensja jest w tej chwili najważniejsza.       Kryzys gospodarczy zmienił priorytety polskich pracowników. Od wysokiej pensji, która jeszcze dwa lata temu była najważniejszym kryterium...